Collectie Gelderland

kaart over plan van de Drielsche Wetering en uitloop door de sluis te Aalst. Topografische aanduidingen. Penseel in kleur.

Loop van de Drielsche Wetering van het dorp Driel tot aan de uitloop in de Maas bij het dorp Aalst. De wetering in blauw, bebouwing in rood. Schaal 1:10.000. Met schaalverdeling; noordpeil. Opschriften: "Plan vertoonende de Drielsche Wetering van de Oude Roomsche Kerk te Driel tot aan derzelver Uitloop door de sluis te Aalst in de Maas"