Collectie Gelderland

Gezicht op de gevolgen van de overstroming Bommelerwaard Watersnood 1861. Opschriften. Litho, E. Spanier, periode 1861-1900.

Temidden van met ijsschotsen overdekte, ziedende water trachten mens en dier zich in veiligheid te brengen. Links redt een roeiboot enkelen die op dak geklommen zijn. Anderen laden hun bezittingen op wagens en zijn bezig vee uit het water te trekken. Rechts onder drijft een wieg. Op de achtergrond de rivier de Waal en het profiel van Zaltbommel. Opschriften: onder: De Overstroming in den Bommelerwaard, Januari 1861. Uitgegeven ten voordeele der Noodlijdenden door den Watersnood.