Collectie Gelderland

Gezicht op Binnenhof, Gevangenpoort en andere gebouwen tijdens plundering van Den Haag. Gravure, S. Fokke, 1528.

Gezicht binnen Den Haag met Binnenhof, Gevangenpoort en andere gebouwen. Links en in het midden staan panden in brand. Een grote massa soldaten is door de poort dit stadsdeel binnengedrongen; op grote schaal wordt er geplunderd en geroofd; veel kostbaarheden, huisraad e.d. liggen op straat. Op de voorgrond ligt een omgebrachte man. Opschriften: onder: 's Gravenhage geplunderd, door Maarten van Rossem in 't jaar 1528.