Collectie Gelderland

Centsprent met twaalf prentjes over het Leven van Van Speijk. Opschriften. Houtsnede, Erve H. Rijnders, 1830-1880.

Op een vel papier is een twaalftal prentjes afgedrukt, voorstellende diverse levensfasen van Van Speijk. Versjes onder de prentjes. Opschriften: m.b. Kinderen ! ziet gij Van Spijk' s roemrijk leven, daden en dood. r.b. no. 32.