Collectie Gelderland

Centsprent, de vijf zintuigen met telkens twee figuren. Opschriften. Houtsnede. Druk J. Noman, periode 1800-1850.

Tegen een wolkenpartij staat een trapvormig podium; op de begane grond en op dit podium vijf allegorische voorstellingen van telkens twee figuren, verbeeldende de vijf zintuigen, v.l.n.r. het Gevoel- de Smaak- de Reuk- het Gehoor- het Gezicht. Onder deze ingekaderde voorstelling een verklarende tekst. Opschriften: Beschouwt hier, Kinderen ! de zinlijke Eigenschappen, of Zinnen, alle vijf verbeeld naar rang en trappen, En streelt uw Zinnen zelv' door 't aangenaam sieraad, Dat in dit Prent-Tafreel zich verder vinden laat.