Collectie Gelderland

Penning geslagen ter gelegenheid van de restauratie van de St. Maartenskerk te Zaltbommel.

De opbrengst van de verkoop van de penning was ten behoeve van het restauratiefonds. Voorzijde in het midden in een cirkel de St. Maartenskerk gezien vanuit het Noordoosten. Randschrift: RESTAURATIEFONDS ST MAARTEN en onderaan het jaartal 1982 met links en rechts daarvan een tekentje, waarschijnlijk het ene het muntmeestersteken en het andere een aanduiding van de ontwerper. De keerzijde bevat een reproduktie van de keerzijde van een Bommelse daalder van dertig stuivers uit 1582, waarvan de stempel berust in het Museum Stadskasteel te Zaltbommel: In het midden een (Gelderse) klimmende leeuw met in zijn rechtervoorklauw een zwaard of degen. Randschrift binnen een dubbele parelrand: . MVNT . 1582 . DER . STADT . S . BOEMEL.