Collectie Gelderland

Kaart rivier de Waal met Loenense uiterwaarden en dijkdoorbraak bij Loenen 1809. Peildiepten en topografische aanduidingen. Gravure.

Kaart van de rivier de Waal met de Loenensche uiterwaarden. In de Overbetuwse bandijk is de doorbraak aangegeven. Opschriften: r.o. "Figurative kaart van den doorgebroken dijk onder Loenen in het Ambt van Overbetuwe voorgevallen den 15 van Louwmaand 1809". verder: topografische aanduidingen, peildiepten.