Collectie Gelderland

Centsprent, twee prentjes met dronken Dries en zijn huis in kleur. Opschriften. Houtsnede. J. Noman, periode 1800-1850.

Een vel papier is verdeeld in twee prenten, voorstellende: boven: de dronken Dries wordt door een menigte bij zijn huis afgeleverd, alwaar zijn vrouw hem al staat op te wachten. onder: gezicht in het interieur van Dries' huis, waar hij temidden van een grote bende door zijn vrouw Trijn met een bijl wordt bedreigd. Gekleurd met geel, rood, blauw, bruin en groen. Opschriften: Hier ziet ge, o Kinders u ten schrik afgebeeld, Welk Ongeregeldheen het kwaad huishouden teelt. Daar Man en Vrouw weerzijds door Tweedragt aangedreven, In Dronkenschap, gekijf en slaan, elendig leven. No. 210.