Collectie Gelderland

Beschrijving van den Watervloed in Gelderland, in Maart 1855

Beschrijving van den Watervloed in Gelderland, in Maart 1855. Door Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, Griffier der Staten van Gelderland, en H.F. Fijnje, Hoofd-ingenieur van den Waterstaat in dat Gewest. Met 4 Kaarten en 12 Schetsen. Te Arnhem, bij G.J. Thieme & D.A. Thieme. 1865.