Collectie Gelderland

Consultatien en Advisen, deel drie

Jodoci Schomakeri FCti Selecta Consilia et Responsa Juris, Tam ad resolutionem quastionum juris dubii propositarum, quam ad earum decisionem in contradicttorio maximam partem coram illustribus Ducatus Gelriae & Comitatus Zutphaniae tribunalibus ventilatarum pertinentia; ab eodem tum separatim, tum junctim cum celeberrimis juris & consuetudinis peritis, paucis aliis infertis conscripta, collecta, & in lucem edita, cum epitomis & summariis unicuique consilio praesixis, nec non indice rerum in fine operis subjuncto instructa & aucta. Pars Tertia Dat is Uitgelezene Instructoire en Decisoire Consultatien en Advisen, Dienende zoo tot resolutie van geproponeerde quaestien van regten, als decisie van dezelve voor voorname vierschaaren des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen meerendeels geventileert, en afzonderlyk en gezamentlyk met vermaarde Regtsgeleerden en Coustumiers, boven en behalven eenige weinige daar by gevoegde, opgestelt, verzamelt, en in 't licht gegeven met een kort begryp en inhout voor yder Advys, als ook met een register der zaken 't eindes 't werk voorzien en vermeerdert Door Mr. Joost Schomaker. Advt. Derde deel. By Hendrik Heymans te Nymegen Hendrik Vieroot t'Amsterdam Boekverkopers.