Collectie Gelderland

kaart van de Watersnood Bommelerwaard 1861. Machinale steendruk, de Industrie, periode 1861-1865.

Kaart met in blauw aangegeven: de Bommelerwaard, boven en onder den Meidijk, Maas en Waal, Maasland. Aangegeven zijn de doorbraken in dit gebied in 1861. Opschriften: plaatsnamen, wateren etc. m.b. Kaart Der Overstrooming etc.