Collectie Gelderland

Tafereel verdediging Loevestein door Herman de Ruiter bij aanval Spanjaarden. Gravure, ongedateerd.

Het slot wordt door een razende meute soldaten aangevallen. Op de voorgrond is geschut in aktie. Rechts snellen hulptroepen aan. Op de muren van de kasteelveste proberen verdedigers de aanvallers terug te slaan. Opschriften: boven kasteel: Lovenstein. in kasteel: Herman Ruiter.