Collectie Gelderland

Zilveren halve gulden

Zilveren halve gulden. Voorzijde: zijaanzicht van Koninging Wilhelmina, randschrift: "WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN". Keerzijde: In cirkel gekroond wapen met de Nederlandse leeuw en ter weerszijde waardeaanduiding "1/2 G", randschrift: "MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1930".