Collectie Gelderland

Centsprent, twaalf prentjes met mannen en vrouwen die waren aan de man brengen. Opschriften. Houtsnede. J. Noman, periode 1800-1850.

Op een blad is een twaalftal prentjes afgedrukt, voorstellende allerlei mannen en vrouwen die waren als zwavelstokken, mosselen, bezems, pennen e.d. aan de man trachten te brengen. Met rode en gele kleursporen. Opschriften: m.b. Aanschouwt hoe ieder hier zijn Waren weet te prijzen, Maar laat het niet bij u, hierdoor in Waarde ryzen. r.b. No. 3. Tweeregelige onderschriftjes bij de prentjes.