Collectie Gelderland

plattegrond rondom gevechtshandelingen van Spaanse en Staatse troepen rond St. Andries. Gravure.

Kaart van het gebied rond St. Andries met daarin getekend de posities van de Spaanse en Staatse troepen. Opschriften: topografische aanduidingen. m.o. een uitgebreid vers in drie delen.