Collectie Gelderland

Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en Oud-Nederlandsche Rechtsvorming

Tweede herziene druk.<br>Hugo de Groot: pagina 160, 164, 165, 166, 168, 169, 170.