Collectie Gelderland

Merwede, kopergravure, 18de eeuw

"Kaart van de rivier de Merwede, van omtrent de Steenen-hoek, Oostwaards op tot verbij het Dorp van sleeuwijk: met den Ouden-Wiel, en de Killen, die uit de selve na den Bies-Bos afloopen etc. Deze kaart behoort bij de kaart van de rivier de Merwede, van even boven het dorp Sleeuwijk, Oostwaards [..].".