Collectie Gelderland

Hugo de Groots ontsnapping uit Loevestein

<p>Hugo de Groot stapt, ondersteund door zijn vrouw, in de boekenkist. De achtergrond is in twee stukken verdeeld. Rechts staat de beddekoets, links via een boogstelling een doorzicht naar een tweede vertrek. Links midden een stoel met de mantel van Hugo de Groot. Rechts vooraan enkele boeken met opengeslagen de geslachtswapens.</p>