Collectie Gelderland

Bijdragen en mededeelingen, deel XVI

Pagina 219 t/m 226: "Verdeeling der Heerlijkheid Monnikenland in 1667"., Medegedeeld door H. Beckering Vinckers