Collectie Gelderland

Toestanden en gebeurtenissen, Eenvoudige lessen over de Vaderlandsche Geschiedenis voor het vijfde of zesde leerjaar, Met teekeningen van Tjeerd Bottema en twee gekleurde platen

<p>Tweede deeltje, dertiende druk. <br>Pagina 8 t/m 12: Hugo de Groot</p>