Collectie Gelderland

Kelder, foto, 1975

Het oostelijk gangpad in de kelder onder de ridderzaal, in zuidelijke richting. De gang is, naast twee andere gangen, in 1853, na de sloop van de tongewelven, door de Genie aangelegd. Rechts zien we de rondbogig gedekte doorgangen naar de overige gangpaden, links blinde nissen van dezelfde vorm. De kelder diende als garderobe.