Collectie Gelderland

Munitievoorziening door de eeuwen heen, Een beschouwing vanaf de tijd van de huurlegers tot aan de hedendaagse Nederlandse krijgsmacht