Collectie Gelderland

Praalgraf van Hugo de Groot

Afbeelding van het praalgraf, opgericht ter ere van Hugo de Groot, door diens nageslacht, naar het ontwerp van de beeldhouwer H. van Zwoll (Delft 18e eeuw). Het graf bestaat uit een pilasterstelling met cannelure en een tympaan met decoratie. Binnen deze portico een rondgesloten nis met cassetteplafond en verwijzingen naar Hugo de Groot.