Collectie Gelderland

Van Babylon tot Bagdad, De infanterist door de eeuwen heen