Collectie Gelderland

Van Maurits naar Munster, tactiek en triomf van het Staatse leger

Tentoonstellingscatalogus met: 1. reconstructie van de bibliotheek van Maurits, 2. beschrijving van voorwerpen, boeken en geschriften, Tentoonstelling n.a.v. de 350-jarige herdenking van de Vrede van Munster.