Collectie Gelderland

Praalgraf van Hugo de Groot

Afbeelding van het door H. van Zwoll ontworpen praalgraf ter ere van Hugo de Groot door diens nageslacht. Een gecanneleerde pilasterstelling en tympaan met decoratie omsluit een rondgesloten nis met casetteplafond en verwijzingen naar Hugo de Groot.