Collectie Gelderland

Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis, (ook voor het Handelsonderwijs) in ruim 180 kaarten en bijkaarten

<p>Elfde herziene en vermeerderde druk</p>