Collectie Gelderland

Fragmenten, majolica, roodbakkend aardewerk, Weser aardewerk, witbakkend aardewerk, lood, ijzer, glas, been, natuursteen en pijpaarde.

Vondstmateriaal bestaande uit fragmenten majolica bord, witbakkend aardewerk, Weser aardewerk. Fragmentjes roodbakkend aardewerk en vensterglasscherven. In de doos zit een zak met vaag nog leesbaar "SB81A puinlaag (GL81F)" met een rib. Uit de info in de hangmappenkast blijkt dat het materiaal van GL78L gedeeltelijk samenloopt met GL81F en SB81A (Slot binnenplaats "latrinekoker"). Een zakje met materiaal uit VH82G is eruit gehaald.