Collectie Gelderland

Hugo de Groot, boekenkist

Hugo de Groot stapt in de boekenkist, terwijl zijn vrouw Maria hem gadeslaat.