Collectie Gelderland

Het Slot Loevestein in 1570

<br/>Geschiedkundig verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog.<br/><p>Tweede en laatste deel.<br>J. van den Hage is het pseudoniem van J.F. Oltmans.</p>