Collectie Gelderland

Fragmenten, aardewerk/ijzer/glas

<p>Vondstmateriaal bestaande uit fragmenten aardewerk, spijkers en ijzerfragmenten, een bijlfragment, fragmenten Delfts blauw, een tegelfragment, grondmonsters, botfragmenten, steenfragmenten, een tegelfragmentje en glasfragmenten.</p>