Collectie Gelderland

Fragmenten, aardewerk/been/ijzer/glas/pijpaarde/steengoed,

Vondstmateriaal bestaande uit twee zakjes aardewerk, een stuk geglazuurde plavuis, twee delen van een kandelaar, een randje van een bord, een bodem van een zalfpotje en overige aardewerk fragmenten, botjes in een zakje met aardewerk, spijkers, twee stukjes glas, pijpenkoppen en -stelen en een zakje steengoed fragmenten.