Collectie Gelderland

Oorlog, mijn arme schapen, Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648

Loevestein: pagina 155, 198, 305, 335, 619.