Collectie Gelderland

Exterieur bijgebouwen, foto, 1963

De lengte van de fortpoort is duidelijk te zien op deze foto, die vanuit het slot is genomen en tevens een deel van de barakken (gebouwen B en D) toont. In de nis boven de ingang van de fortpoort bevindt zich hier nog een uurwerk. De uitbouw aan gebouw D bevat toiletten voor de soldaten en afzonderlijke voor de officieren.