Collectie Gelderland

Rekkelijk of precies, remonstranten en contraremonstranten