Collectie Gelderland

Fortificatiën, foto, 1975

Foto vanuit het slot met op de voorgrond gebouw B en front 1 - 5. Aan de overzijde van de rivier de Waal is het fort Vuren te zien, dat samen met Loevestein de rivier bestreek.