Collectie Gelderland

Fortificatiën, foto, 1975

De resterende zerken van de begraafplaats op het bastion 2. Op bastion 3 was eveneens een begraafplaats, terwijl bij de voormalige herberg ook een begraafplaats vermoed wordt vanwege daar bij de restauratie aangetroffen stoffelijke resten. Op deze foto de grote zerk voor generaal A. van Helden, een kleinere voor A.T.J. Herckenrath en de verst afgelegen zerk is voor C.I. Duppen.