Collectie Gelderland

Fragmenten, aardewerk/steengoed/pijpaarde/glas/hout/lood/vuursteen,

Vondstmateriaal bestaande uit diverse fragmenten van vuursteen, kogel, glas, bierpul e.a.