Collectie Gelderland

Hereniging van De Groot en zijn vrouw in Parijs

Hugo de Groot en zijn vrouw Maria van Reigersbergen omarmen elkaar; daarbij is ook hun dochter Cornelia aanwezig. De hereniging geschied in de aanwezigheid van vier heren en een vrouw (de dienstbode?).