Collectie Gelderland

De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299

Hollandse Studieën 2-I. <br>Schenking van B. Schouwenburg.