Collectie Gelderland

Hugo de Groot en diverse Grotiana

Centraal op een tijdschriftpagina een bijna rond medaillon met het portret naar rechts, aanziend. Rondom dit portret diverse afbeeldingen met betrekking tot de nagedachtenis van De Groot: Het stadhuis te Delft, het standbeeld van Hugo de Groot, Slot Loevestein, de onthulling van het beeld, Mr. W.H. de Beaufort, Maria van Reigersbergen en het graf.