Collectie Gelderland

Interieur slot, foto

Poorttoren. Het vertrek op de eerste verdieping, boven de poortdoorgang, westmuur. In deze muur is een met een rondboog gedekte nis, waarin het opgehaalde valhek zich bevond. Deze thans als slotvoogdenkamer ingerichte ruimte bevat het andere kruiskozijnvenster. In de vensterbank en op de tafel is het Avondmaalszilver en -tin uitgestald, dat tot het kerkje behoort.