Collectie Gelderland

Geschiedkundige Atlas van Nederland, Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300, Holland ten zuiden van het IJ

<p>Deel II.<br>Pagina 91 e.v.: landen van Heusden en Altena en de Groote of Zuid-Hollandsche Waard</p>