Collectie Gelderland

De Abdij van Berne in de loop der eeuwen, Overdruk uit "Berne", jaargang XXX (1977)