Collectie Gelderland

Op zoek naar een vreedzame wereldorde

Rede, uitgesproken door dhr. Nellen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context, aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.