Collectie Gelderland

Hugo de Groot, boekenkist

"De gelukkigen redding van Hugo de Groot aan 't Huis van Daetzelaer den 22 Maart 1620".