Collectie Gelderland

Beschrijving van de Nieuwe Kerk met haar vorstelijke grafmonumenten en het grafmonument van Hugo de Groot, te Delft

Pagina 14, 15 en 16: beschrijving grafmonument van Hugo de Groot