Collectie Gelderland

Publications de la Societe historique et archeologique dans de Limbourg, Jaarboek van Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap

Deel CXIV.<br>Pagina 7 t/m 61: "De geslachten van Altena en Horne tot ca. 1300 " - Drs. T. Klaversma