Collectie Gelderland

Loevestein

Natuurontwikkeling in het Benedenrivierengebied.<br>"Het doel van het rapport is tweeledig, n.l. concreet aan te geven op welke wijze de bestaande kleiwinningsconcessies kunnen worden aangepast om ruimte te creëeren voor natuurontwikkeling. Daarnaast worden inrichtingsschetsen uitgewerkt, die moeten leiden tot nieuwe ontgrondingsvergunningen".<br>illustraties: 4