Collectie Gelderland

Ampul, tin, 15de/16de eeuw

Klein kannetje met deksel en oor. De voet is achtkantig en op de buik staat een gothische tekst (APRECEM.LENN.POS ?). Het deksel is van een donkerder tin dan de rest. Religieus voorwerp: ampul om heilige olie in te bewaren. Mogelijk speelgoed, een vergelijkbaar object is beschreven door A. Willemsen.